Misjonen 26.04.2013

Goldens nye bil - Enveisbill til Mars - Asfalt - Fritz Wepper - Rachel Nordtømme - Atle og Johan battler