Misjonen 20.04.2012

Legdommeren - Sluse-TV - Golden trener - Gullesmed i Andeby ranet - Fjernblessingshealing - Kræmer